jj

Jefferson (JJ) Mejia

Coach

Surf Affiliation
Metro Boston Coaches
Teams Coached
Metro Boston 2014 Girls Navy, Metro Boston 2017 Girls JAS, Metro West 2016 Girls Sky
College Coach

-